Beräkningsprogram On/Off ventiler

Ventil Flöde
Köldbärare
Tryckfall: 0 Kpa