Våra produkter

 • Setter Bypass

  Injusteringsventil för värmesystem, kylanläggningar m.m. Med direktavläsbart flöde är det möjligt att optimera systemet och därmed reducera energikostnaderna utan att använda dyrbara mätinstrument. SD-funktionen i ventilen innebär att mätcylindern är skild från mediet när man inte mäter flödet.

  Produktblad

 • Setter Inline

  Injusteringsventilen SETTER In-line med direktavläsbart flöde gör det möjligt att optimera systemet och därmed reducera energi- kostnaderna utan att använda dyrbara mätinstrument. Ventilen finns i ett flertal flödesområde ifrån 0,6 l/min upptill 40 l/min.

  Produktblad

 • Setter Rondo

  Direkt reglering och indikering av flöden till enheterna. Direkt hydraulisk balansering och styrning av flöden till enheterna. SETTER Rondo injusteringsventiler erbjuder en snabb, enkel och korrekt metod för justering av flöden inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylsystem.

  Produktblad

 • Flometer

  Det aktuella flödet kan avläsas direkt i varje värme och luftkonditionering krets. Visningen av flödesmängden (l/min) ger en exakt och enkel avläsning utan kostsam utrustning. Flödesmängden kan avläsas på den bakre kanten av flottören. Som visas på en precisionsskala.

  Produktblad

 • Taco-Vent

  Kontinuerlig automatisk avluftning. Ventilen avluftar automatiskt hydraliska system som radiator, golvvärmesystem, rör och pannor. Den automatiska avluftningen minskar korrosionsproblemen och reducerar oljud i anläggningen.

  Produktblad

 • Hy-Vent

  HY-VENT högpunktsavluftare för automatisk och permanent avluftning av värmesystem och värmepumpsanläggningar. Monteras med fördel i ett T-rör eller luftavskiljare. Avluftaren skall monteras på högpunkterna i systemet.

  Produktblad

 • FLYGT & LOWARA

  Pumpar för köldbärarsystem, varma och kalla sidan. Pumphus i gjutjärn, impeller i rostfritt syrafast stål. Lämpligt för varmt och kallt vatten, måttligt aggressiva vätskor, köldbärare som glykoler samt organiska/oorganiska salter. Vätsketemperatur: -40 ºC till 130 ºC.

  Produktblad

 • FlowControl Dynamic

  E-just säkerställer att det inställda flödet är konstant oavsett tryckförändringar i systemet. Varje insats har 41 stycken olika flöden man kan ställa in. Inställningen görs manuellt utan att man behöver ta loss ventilen eller insatsen från systemet.

  Produktblad

 • Nicab Compact

  Nicab Compact köldbärarventil är en motoriserad kulventil för reglering av indirekta kyl och fryssystem HT/LT. Lämplig för kyleffekter på 1-4 KW. Motorn är i första hand tänkt för installationer där man använder termostatiska regulatorer som inte har växlande kontakt.

  Produktblad Elschema

 • Nicab DUE

  Nicab DUE köldbärarventiler är en vidareutveckling av Nicab Standard speciellt tillverkade för att klara låga temperaturer, och olika typer av köldbärare som t.ex Glykol, Freezium, Hy-Cool, Temper och Tyfoxit. Ven- tilen är av typen ON/OFF.

  Produktblad Elschema

 • Nicab Maxi

  Nicab Maxi köldbärarventil är en motoriserad kulventil för reglering av indirekta kyl och frys system ner till -15 °C. Motorn är i första hand tänkt för installationer där man använder termostatiska regulatorer som inte har växlande kontakt.

  Produktblad Elschema

 • Nicab Flex

  Nicab Flex® är en ny typ av vridspjällsventil där stor vikt har lagts på flexibilitet för att passa de flesta applikationer. Passar för avstängning av flöden i tex vätskekyl-aggregat, avfrostningskretsar, pannor och liknande applikationer.

  Produktblad Elschema

 • Nicab Optimal isolerskål

  Nicab Optimal är en isolerskål för FlowControls kulventiler av typ Nicab Compact och Nicab DUE. Isolerskålen skyddar mot isbildning på ventilen och för att förebygga kondensation är det viktigt att ytan mellan ventilen och isolerskålan är så tät som möjligt.

  Produktblad

 • Nicab Exact

  Den nya reglerande kulventil för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten eller luft i slutna kretsar PN 40. Material DZR (dezincification-resistant) maässing ihop med Nicab Exact ställdon 0...10V är den ideala kombinationen, (fjäderretur som tillval).

  Produktblad Elschema

 • VUN/BUN

  Reglerventil för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga upp till 115 grad C HVAC installationer. Används tillsammans med ställdonen AVM 321och 322 som en reglerenhet för ventiler från DN 15 – DN 50.

  Produktblad Elschema

 • VQE/BQE

  Reglerventil, fri från siliconfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, hetvatten, ånga upp till 115 grad C i HVAC installationer. Används tillsammans med ställdonen AVM/AVF 234 S som en reglerenhet för ventiler från DN 65 – DN 150.

  Produktblad Elschema